Αλλαγές στην Αυτοδιοίκηση και η αδυναμία έκφρασης της τοπικής αντιπροσωπευτικότητας, στην Εφημερίδα “Ο Λόγος”.

36970935_964269953750947_5679042321274896384_n