Να πραγματοποιηθεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναδιάταξης των δομών υγείας, στον Ευθύτυπο Ιούνιος 2011.

arthro_eythitipos