“ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ” στο westview.gr, 20/6/2013.

Η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται κυριολεκτικά με την πλάτη στον τοίχο, μπροστά σ’ έναν εκρηκτικό συνδυασμό οικονομικής ύφεσης, πολιτικής επαπειλούμενης αστάθειας και κοινωνικών ανακατατάξεων.

Πέρα όμως από τις όποιες διαπιστώσεις για τα εγχώρια αίτια της σημερινής κρίσης, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο η πολιτεία διαχειρίζεται τα εσωτερικά ζητήματα της χώρας, που παραμένουν φλέγοντα και επιζητούν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις. Η πίεση για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, υπό την απειλή ενός οξέος προβλήματος δανεισμού, ενισχύεται δραματικά, με παλαιά κεκτημένα να χάνονται, κοινωνικές ισορροπίες να διαταράσσονται και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες να παραγκωνίζονται. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η αναζωπύρωση από πλευράς της πολιτικής ηγεσίας του σχεδίου συγχώνευσης των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων το οριστικό κλείσιμο 13 νοσοκομείων της επικράτειας και μετατροπή τους σε νοσοκομεία τελικού σταδίου ασθενών, μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα νοσοκομεία της Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» και το νοσοκομείο «Πατησίων».

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες που διεξήχθησαν σε τοπικό επίπεδο, οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας αντιμετωπίζουν σημαντική δυσχέρεια στην πρόσβαση τους στα νοσοκομεία της πρωτεύουσας, καθώς για να φτάσουν σε αυτά πρέπει να διασχίσουν το κέντρο της Αθήνας, χωρίς να υπάρχει οδική αρτηρία ταχείας κυκλοφορίας. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν η αύξηση του πληθυσμού της περιοχής όπως αυτή αποτυπώνεται στην πρόσφατη απογραφή καθώς και η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ιδιαίτερων πληθυσμιακών ομάδων που κατοικούν στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας.

Σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναγνωρίζεται διεθνώς ως βασικός κοινωνικός εταίρος για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, την προστασία του τοπικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Οι τομείς αυτοί αποτελούν και τους βασικούς άξονες για βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας μαζί με την αυτοδιοίκηση, δεν θα επιτρέψουν τέτοιες ενέργειες που πλήττουν την ποιότητα ζωής και οξύνουν το χάσμα με τις πιο εύρωστες βόρειες και νότιες περιοχές. Πρέπει επιτέλους να λαμβάνονται υπόψη ότι πέρα των οικονομικών μεγεθών υπάρχουν και οι κοινωνικές παράμετροι για τον νέο σχεδιασμό. Σύσσωμη η αυτοδιοίκηση της δυτικής Αθήνας ζητά για το νοσοκομείο «Η Αγία Βαρβάρα» να ενισχυθεί, να στελεχωθεί με επιπρόσθετο επιστημονικό προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό.

Σύμφωνα με έρευνες του Πανεπιστημίου YORK, η εμφάνιση των οικονομιών κλίμακας είναι συνήθεις στην περίπτωση νοσοκομείων 100-200 κλινών, ενώ τα νοσοκομεία με 300-600 κλίνες παρουσιάζουν αντιοικονομιές κλίμακας. Δηλαδή ιδανικού τύπου νοσοκομεία είναι αυτά με 200 κλίνες, αυτό αποδεικνύει και μελέτη του 2010 στη Δανία, όπου έδειξε ότι νέοι οργανισμοί άνω των 270 γίνονται μεγάλοι και τελικά εμφανίζουν αντιοικονομία κλίμακας και γίνονται ακόμα πιο βραδυκίνητα.

Είναι προφανές ότι στα πλαίσια της κρίσης που βιώνουμε ως κοινωνία η υγεία πλήττεται και αυτή περισσότερο από ποτέ. Καθημερινά γινόμαστε κοινωνοί των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πολίτης που βρίσκεται σε ανάγκη, πόσο μάλλον σήμερα που οι περισσότεροι συμπολίτες μας υπό το βάρος των οικονομικών δυσκολιών καταφεύγουν στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Έτσι, τα μεγάλα νοσοκομεία παρουσιάζουν το φαινόμενο της «κόπωσης», ενώ τα μικρότερα υπό το βάρος των σοβαρών ελλείψεων σε υλικοτεχνικές υποδομές και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορούν να είναι αποδοτικά.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναδιάταξης των δομών υγείας είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί στη χώρα μας. Η αναδιάταξη αυτή δεν θα πρέπει να γίνει τυφλά, αλλά βασισμένη σε ικονομικοτεχνικές μελέτες, με βάση τις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών και διασφαλίζοντας την Δημόσια Υγεία ως υπέρτατο κοινωνικό αγαθό.

Κατά την γνώμη μου, προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η ενίσχυση και αναβάθμιση της πρόληψης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσω ολοκληρωμένων δικτύων φροντίδας. Στόχοι θα πρέπει ακόμα να είναι η δημιουργία νοσοκομείων υψηλού κύρους, αλλά και η ανάπτυξη εναλλακτικών δομών φροντίδας υγείας, όπως τα συμπλέγματα νοσοκομείων (hospital trust), τα δίκτυα νοσοκομείων (hospital network), το ανοιχτό νοσοκομείο (οpen hospital), οι κλινικές και τα χειρουργεία ημέρας (day clinic and day surgery), οι ξενώνες φροντίδας ασθενών τελικού σταδίου (hospices), τα τμήματα ενδιάμεσης νοσηλείας (step down beds), τα κλινικά κέντρα αναφοράς για χρόνιες παθήσεις (υπέρταση, διαβήτης, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, νοσήματα αγγείων και εγκεφάλου) και τα κέντρα αποκατάστασης. Όλα αυτά θα παρέχουν στον πολίτη στοιχειώδεις και απαραίτητες υπηρεσίες που θα δώσουν λύση στα προβλήματα της καθημερινότητας, παρέχοντας μια νέα πνοή την οποία χρειάζεται το σύστημα υγείας της χώρας μας.

Για την μείωση των δαπανών, κατά την γνώμη μου, θα πρέπει επιγραμματικά να γίνει εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, ορθή διαχείριση, και τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Ακόμη, για την περαιτέρω μείωση του κόστους θα μπορούσε να βοηθήσει η δημιουργία κρατικής βιομηχανίας γενόσημων φαρμάκων, για την κάλυψη των δημόσιων νοσοκομείων, ώστε και να είναι ποιοτικά όπως τα πρωτότυπα και να μην παρατηρούνται ελλείψεις ή καθυστερήσεις στη διάθεση τους. Χαρακτηριστική περίπτωση, πριν μερικούς μήνες, οι τραγικές ελλείψεις αντικαρκινικών φαρμάκων, με τεράστια ζημία για τους ασθενείς, αφού η σημαντικότερη παράμετρος ίασης σύμφωνα με την σύγχρονη θεραπευτική είναι η απαρέγκλιτη τήρηση του θεραπευτικού πρωτοκόλλου της ασθένειας τους.

Επιπλέον όσοι σχεδιάζουν τις αλλαγές θα πρέπει να συνυπολογίσουν το κόστος μετακίνησης των ασθενών προς στις μονάδες υγείας, το κόστος χρόνου, καθώς και την ανάγκη ύπαρξης μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας σε μία περιοχή με βάση τη νοσηρότητα.

Ακόμα και αν δούμε τους απόλυτους αριθμούς το νοσοκομείο «Δυτικής Αττικής» βρίσκεται στην 19η θέση και το νοσοκομείο «Πατησίων» στην 21η με βάση την Τεχνική αποδοτικότητα (ένα μέτρο απόδοσης) με το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», που είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας να βρίσκεται μόλις στην 22η θέση.

Είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη για επανεξέταση του ζητήματος εποπτείας και ελέγχου ανά επίπεδο διοίκησης, ώστε τα νοσοκομεία εθνικής διαπεριφερειακής εμβέλειας να υπάγονται στην κεντρική διοίκηση, τα δευτεροβάθμια νοσοκομεία στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, η οποία αποδεικνύεται ότι γνωρίζει καλύτερα από το κεντρικό κράτος τις ανάγκες των πολιτών της και η πρωτοβάθμια φροντίδα στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Κλείνοντας πρέπει επιτέλους να τεθεί επί τάπητος και πάλι το ζήτημα της κατασκευής και λειτουργίας Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στη Δυτική Αθήνα. Εδώ και αρκετά χρόνια εκκρεμεί κυβερνητική δέσμευση για κατασκευή τέτοιου κέντρου στα όρια των Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού. Μια τέτοια δομή θα αποκέντρωνε σημαντικά τα μεγάλα νοσοκομεία του κέντρου, θα βοηθούσε στην ενίσχυση της εμπέδωση της έννοιας της πρόληψης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και επιπλέον θα απομάκρυνε το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών.

Σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους που διανύει η χώρα και που βιώνουμε όλοι, θα πρέπει επιτέλους ο κρατικός μηχανισμός να αντιμετωπίσει με υπευθυνότητα, με σύνεση και με σοβαρότητα τις ανάγκες των πολιτών. Θα πρέπει να μεριμνήσει για το σχεδιασμό εκείνου του κατάλληλου υποστηρικτικού πλαισίου, το οποίο έχει ανάγκη ο πολίτης, με όραμα και με κύριο μέλημα την ευημερία του κοινωνικού συνόλου, με παράλληλη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης. Χρειάζεται ένα κράτος που να δρα ποιοτικά και όχι απλά ως απρόσωπος διαχειριστής μιας κατάστασης, η οποία μετρά τους αριθμούς και υπολογίζει την υποτιθέμενη ευημερία των πολιτών.

Αλέξανδρος Σαμόλης

Ιατρός

Υπ. Διδάκτωρ Εθν. & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών της Ιατρικής Σχολής

Επιστημονικός Συνεργάτης του Ε.Κ.Π.Α.

Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

Από: westview 20/6/2013

http://westview.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=19194:alexandrossamolisoxialliypovathmisitisygeiasstidytikiathina&catid=141:lr&Itemid=108