Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2013 στα Δημοτικά Νέα, 6/4/2013

Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας είναι αφιερωμένη φέτος στην «Αρτηριακή Υπέρταση» και στις επιπτώσεις της στην υγεία του ατόμου. Με αυτόν τον τρόπο για το 2013, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επέλεξε ένα πολυδιάστατο θέμα που μας αφορά όλους, αφού σχετίζετε άμεσα με τον τρόπο διαβίωσης των ανθρώπων στη σύγχρονη κοινωνία.

Η ιδανική τιμή της αρτηριακής πίεσης είναι για τη συστολική τα 120 mmHg και για τη διαστολική τα 80 mmHg. Αν η αρτηριακή πίεση είναι μεγαλύτερη, τότε έχουμε την εμφάνιση της αρτηριακής υπέρτασης (συστολική αρτηριακή πίεση ίση ή μεγαλύτερη από 140 mmHg, διαστολική αρτηριακή πίεση 90 mmHg και άνω). Ωστόσο, δεδομένου ότι η αρτηριακή πίεση παρουσιάζει αξιόλογες διακυμάνσεις, πριν το χαρακτηρισμό ενός ατόμου ως υπερτασικού και την έναρξη θεραπείας, πρέπει να γίνουν επανειλημμένες μετρήσεις μέσα σε μια μεγάλη περίοδο, ώστε να επιβεβαιωθεί η αυξημένη τιμή της αρτηριακής πίεσης.

Η υπέρταση αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την υγεία. Διεθνώς τα καρδιαγγειακά νοσήματα που είναι ως επί το πλείστον απόρροια της αρτηριακής υπέρτασης αποτελούν την δεύτερη αιτία θανάτου, μετά την φτώχεια. Στη χώρα μας 1 στα 4 άτομα έχει υπέρταση. Πιο αναλυτικά από τους υπερτασικούς το 37% δε γνωρίζει ότι πάσχει από υπέρταση, το 11% δεν ακολουθεί θεραπεία, το 37% ακολουθεί ανεπαρκή θεραπεία και μόνο το 22% λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και την ενδεικνυόμενη αγωγή.

Παράγοντες που συντελούν στην εμφάνιση υπέρτασης είναι το οικογενειακό ιστορικό αρτηριακής πίεσης, η παχυσαρκία, η υπερβολική κατανάλωση αλατιού, η χρήση αλκοόλ, η καθιστική ζωή, το άγχος και η ηλικία. Όπως γίνεται κατανοητό με εξαίρεση την ηλικία και την κληρονομικότητα, οι υπόλοιποι παράγοντες μπορούν να ελεγχθούν σχετικά εύκολα και έτσι να προληφθεί η εμφάνιση της υπέρτασης.

Σύγχρονες διεθνείς μελέτες καταδεικνύουν ότι η υγεία μας είναι το όπλο για να παλέψουμε τις δυσκολίες τις σημερινής και απαιτητικής κοινωνίας. Η επένδυση στην υγεία σε περιόδους κρίσης είναι αυτή που θα βοηθήσει στην αντιμετώπισή της ίδιας της κρίσης και στην οικονομική ανάπτυξη, που είναι το ζητούμενο. Οι Suhrcke και συνεργάτες απέδειξαν σε μοντέλο ότι η υγεία δρα θετικά στην αποδοτικότητα των ατόμων της κοινωνίας, αυξάνει την προσφορά εργασίας, αυξάνει την πιθανότητα το άτομο να έχει μεγαλύτερες δεξιότητες και επομένως να έχει και μεγαλύτερες πιθανότητες να βρει εργασία με υψηλότερες οικονομικές αποδόσεις.

Αυτά δε τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα, με τη σειρά τους, επιδρούν θετικά στους κοινωνικο-οικονομικούς προσδιοριστές της υγείας, συνεπώς υπάρχει ένα κυκλικό θετικό ενισχυτικό αποτέλεσμα στην καλή υγεία. Σε μελέτες μακροοικονομικής επίδρασης της υγείας βρέθηκε ότι η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και η μείωση της θνησιμότητας συσχετίζονται με αύξηση του πλούτου. Η καλή υγεία αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα επακόλουθης οικονομικής ανάπτυξης σε όλες τις μελέτες σε χώρες χαμηλού εισοδήματος. Σύμφωνα με την Επιτροπή για την Μακροοικονομία και την Υγεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κάθε 10% αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης παρατηρείται ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,3% έως 0,4%. Έτσι, σε χώρες υψηλού εισοδήματος, όπου το νοσολογικό προφίλ είναι διαφορετικό, η χαμηλή θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα συνδέεται με επακόλουθη οικονομική ανάπτυξη.

Η Προαγωγή της Υγείας αποτελεί προνομιακό πεδίο δράσης για την Δημοτική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, λόγω της εγγύτητας και της αμεσότητας των προβλημάτων, της αποτελεσματικότητας και της καινοτομίας των προγραμμάτων της, αλλά και της αποδοχής που έχει από τον τοπικό πληθυσμό. Με τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες που απέκτησε η Αυτοδιοίκηση οφείλει και έχει υποχρέωση να προσφέρει πολλά περισσότερα.

Επιπλέον, θα ήθελα να τονίσω ότι η Προαγωγή της Υγείας είναι βασικός πυλώνας της Δημόσιας Υγείας, αφού το μοντέλο της κλασσικής ιατροκεντρικής προσέγγισης θεωρείται σήμερα ξεπερασμένο. Θεωρώ ότι η στιγμή είναι κατάλληλη, αφού υπάρχει προηγούμενη γνώση, εμπειρία και υποδομές, ώστε η πρόληψη να περάσει από τα λόγια στην πράξη, η υγεία να καταστεί θεμελιώδες δικαίωμα και υπέρτατο αγαθό όλων, ανεξαιρέτως, των πολιτών.

Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, η επένδυση στην υγεία δεν αποτελεί απλά κοινωνική πολιτική αλλά πρωτίστως αναπτυξιακή πολιτική που είναι άκρως απαραίτητη. Αυτό είναι σημείο το οποίο αποτελεί πρόκληση για την αυτοδιοίκηση.

Κλείνοντας, μια ισχυρή αυτοδιοίκηση, που θέτει σε προτεραιότητα πολιτικές για την υγειά του πληθυσμού με εργαλεία την πρόληψη, την προαγωγή και αγωγή της υγείας, μπορεί να δρα στοχευμένα και αποτελεσματικά στη δημιουργία ενός προστατευτικού περιβάλλοντος για τον πληθυσμό.

Αλέξανδρος Σαμόλης
Ιατρός – Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Από: http://www.galatsi.net/dnea2/index.php?option=com_content&view=article&id=244-alexandrossamolispagkosmiahmeraygeias-2013&catid=42-synenteyxeis&Itemid=62